نقد چیست؟ منتقد کیست؟

1:00:00
محسن بدرقه
1 آلبوم - 21 تراک
شاپور عظیمی
1 آلبوم - 2 تراک

برنامه «طعم نقد» با حضور منتقدان به نقد و بررسی آثار مختلف سینمای ایران و جهان می‌پردازد. در این قسمت از این برنامه به گپی صمیمی با استاد شاپور عظیمی نشستیم و در باب مقوله نقد و مؤلفه‌های آن، شیوه اصولی و صحیح نقد و راهکارهایی برای منتقدان با ایشان به گفت‌وگو پرداختیم.

میزبان: محسن بدرقه | میهمان: شاپور عظیمی

پاسخ