ویژه‌برنامه جشنواره فیلم فجر

در ایام جشنواره فیلم فجر ۱۴۰۰

محسن بدرقه

منتقد سینما

مصطفی یوسف زاده

منتقد سینما

جدیدترین ها
نقشمایه‌های اگزیستانسیالیسم در فیلم نوآر
مصطفی یوسف‌زاده
اخلاق در آثار شکسپیر – نمایشنامه ترویلوس و کرسیدا
اندیشه و تفکر دینی در سینمای روبر برسون
مصطفی یوسف‌زاده
اخلاق در آثار شکسپیر – نمایشنامه سیمبلین
سیر مکاتب اخلاقی در هنر سینما – قسمت دوم
سیر مکاتب اخلاقی در هنر سینما – قسمت اول
تحلیل و بررسی سینمای رسول ملاقلی‌پور
محسن بدرقه
نقد و بررسی فیلم «غریبه‌های کامل» اثر پائولو ژنووزه
مصطفی یوسف‌زاده
نقد و بررسی فیلم «کالواری» اثر مایکل مک دونا
مصطفی یوسف‌زاده
گرا سینما – تحلیل جشنواره فیلم فجر
محسن بدرقه
سینما
بیشتر
نقشمایه‌های اگزیستانسیالیسم در فیلم نوآر
مصطفی یوسف‌زاده
اندیشه و تفکر دینی در سینمای روبر برسون
مصطفی یوسف‌زاده
سیر مکاتب اخلاقی در هنر سینما – قسمت دوم
سیر مکاتب اخلاقی در هنر سینما – قسمت اول
تحلیل و بررسی سینمای رسول ملاقلی‌پور
محسن بدرقه
نقد و بررسی فیلم «غریبه‌های کامل» اثر پائولو ژنووزه
مصطفی یوسف‌زاده
نقد و بررسی فیلم «کالواری» اثر مایکل مک دونا
مصطفی یوسف‌زاده
گرا سینما – تحلیل جشنواره فیلم فجر
محسن بدرقه
درنگی فلسفی در فیلم «آلزایمر» اثر احمدرضا معتمدی
مصطفی یوسف‌زاده
گپ صمیمی پیرامون سینمای کمدی
محسن بدرقه
شعر و داستان
بیشتر
چالش‌های پیش روی داستان‌نویس دینی (قسمت ششم)
رضا وحید
چالش‌های پیش روی داستان‌نویس دینی (قسمت پنجم)
رضا وحید
چالش‌های پیش روی داستان‌نویس دینی (قسمت چهارم)
رضا وحید
چالش‌های پیش روی داستان‌نویس دینی (قسمت سوم)
رضا وحید
نقد و بررسی فیلم «ساز دهنی» اثر امیر نادری
محسن بدرقه
تجربه، مشاهده، زیست در نویسندگی
محسن بدرقه
چالش‌های پیش روی داستان‌نویس دینی (قسمت دوم)
رضا وحید
چالش‌های پیش روی داستان‌نویس دینی (قسمت اول)
رضا وحید
اقتباس در سینما – بخش دوم
رضا وحید
اقتباس در سینما – بخش اول
رضا وحید