برنامه «سینماملت»

در ایام جشنواره فیلم فجر ۱۴۰۱

محسن بدرقه

منتقد سینما

مصطفی یوسف‌زاده

منتقد سینما

جدیدترین ها
برنامه «سینماملت» – دهمین شب جشنواره
محسن بدرقه
برنامه «سینماملت» – نهمین شب جشنواره
محسن بدرقه
برنامه «سینماملت» – هشتمین شب جشنواره
محسن بدرقه
برنامه «سینماملت» – هفتمین شب جشنواره
محسن بدرقه
برنامه «سینماملت» – ششمین شب جشنواره
محسن بدرقه
برنامه «سینماملت» – پنجمین شب جشنواره
محسن بدرقه
برنامه «سینماملت» – چهارمین شب جشنواره
محسن بدرقه
برنامه «سینماملت» – سومین شب جشنواره
محسن بدرقه
برنامه «سینماملت» – دومین شب جشنواره
محسن بدرقه
برنامه «سینماملت» – اولین شب جشنواره
محسن بدرقه
سینما
بیشتر
برنامه «سینماملت» – دهمین شب جشنواره
محسن بدرقه
برنامه «سینماملت» – نهمین شب جشنواره
محسن بدرقه
برنامه «سینماملت» – هشتمین شب جشنواره
محسن بدرقه
برنامه «سینماملت» – هفتمین شب جشنواره
محسن بدرقه
برنامه «سینماملت» – ششمین شب جشنواره
محسن بدرقه
برنامه «سینماملت» – پنجمین شب جشنواره
محسن بدرقه
برنامه «سینماملت» – چهارمین شب جشنواره
محسن بدرقه
برنامه «سینماملت» – سومین شب جشنواره
محسن بدرقه
برنامه «سینماملت» – دومین شب جشنواره
محسن بدرقه
برنامه «سینماملت» – اولین شب جشنواره
محسن بدرقه
شعر و داستان
بیشتر
چالش‌های پیش روی داستان‌نویس دینی (قسمت ششم)
رضا وحید
چالش‌های پیش روی داستان‌نویس دینی (قسمت پنجم)
رضا وحید
چالش‌های پیش روی داستان‌نویس دینی (قسمت چهارم)
رضا وحید
چالش‌های پیش روی داستان‌نویس دینی (قسمت سوم)
رضا وحید
نقد و بررسی فیلم «ساز دهنی» اثر امیر نادری
محسن بدرقه
تجربه، مشاهده، زیست در نویسندگی
محسن بدرقه
چالش‌های پیش روی داستان‌نویس دینی (قسمت دوم)
رضا وحید
چالش‌های پیش روی داستان‌نویس دینی (قسمت اول)
رضا وحید
اقتباس در سینما – بخش دوم
رضا وحید
اقتباس در سینما – بخش اول
رضا وحید