شاپور عظیمی

1 آلبوم - 2 تراک

منتقد و مترجم سینما

  • 50:34

    برنامه «طعم نقد» با حضور منتقدان به نقد و بررسی آثار سینمایی ایران و جهان می‌پردازد. در این قسمت از برنامه به بحث در خصوص فیلم‌نوآر و خاستگاه آن و جهان‌بینی قهرمان نوآر پرداختیم.
    میزبان: محسن بدرقه | میهمان: شاپور عظیمی

  • 1:00:00

    برنامه «طعم نقد» با حضور منتقدان به نقد و بررسی آثار مختلف سینمای ایران و جهان می‌پردازد. در این قسمت از این برنامه به گپی صمیمی با استاد شاپور عظیمی نشستیم و در باب مقوله نقد و مؤلفه‌های آن، شیوه اصولی و صحیح نقد و راهکارهایی برای منتقدان با ایشان به گفت‌وگو پرداختیم.

    میزبان: محسن بدرقه | میهمان: شاپور عظیمی

طعم نقد