چالش‌های پیش روی داستان‌نویس دینی (قسمت ششم)

17:22
رضا وحید
2 Albums 16 Tracks

رضا وحید در سلسله برنامه‌هایی با عنوان چالش‌های پیش روی داستان‌نویس دینی به بررسی مشکلات و محدودیت‌های نویسندگان این حوزه با نگاهی به رمان‌های مذهبی منتشر شده و بحث عینی مسائل مطرح شده در قالب آن رمان می‌پردازد.

Reply