نقشمایه‌های اگزیستانسیالیسم در فیلم نوآر

1:01:24
مصطفی یوسف‌زاده
2 Albums 43 Tracks

برنامه «گرادیان» با حضور منتقدان به نقد و بررسی آثار سینمایی ایران و جهان از منظر رویکردهای مختلف دینی، اخلاقی، هنری و… می‌پردازد. در این قسمت از برنامه به بررسی نقشمایه‌های اگزیستانسیالیسم در فیلم نوآر پرداختیم | منتقد: مصطفی یوسف‌زاده

Reply