جهان‌بینی قهرمان در فیلم‌نوآر

50:34
شاپور عظیمی
1 آلبوم - 2 تراک
محسن بدرقه
1 آلبوم - 21 تراک

برنامه «طعم نقد» با حضور منتقدان به نقد و بررسی آثار سینمایی ایران و جهان می‌پردازد. در این قسمت از برنامه به بحث در خصوص فیلم‌نوآر و خاستگاه آن و جهان‌بینی قهرمان نوآر پرداختیم.
میزبان: محسن بدرقه | میهمان: شاپور عظیمی

پاسخ