اقتباس در سینما – بخش اول

25:48
رضا وحید
2 Albums 16 Tracks
سعید قطبی‌زاده
1 Album 8 Tracks

برنامه «طعم نقد» با حضور منتقدان به نقد و بررسی آثار سینمایی ایران و جهان می‌پردازد. در این برنامه پیرامون بحث اقتباس در سینما با سعید قطبی‌زاده منتقد و مدرس سینما به گفتگو پرداختیم | میزبان: رضا وحید | میهمان: سعید قطبی‌زاده

Reply