اخلاق در آثار شکسپیر – نمایشنامه سیمبلین

1:00:12

در این سلسله برنامه‌ها سعی داریم تا مروری بر نمایشنامه‌های ویلیام شکسپیر با رویکردی اخلاقی داشته باشیم و جایگاه اخلاق در آثار شکسپیر را بررسی کنیم. | منتقد: دکتر سید محمد مداح حسینی

Reply