آناتومی فیلم


 • 30:27

  مصطفی یوسف‌زاده منتقد سینما در برنامه «آناتومی فیلم» به نقد و بررسی آثار مختلف سینمای ایران و جهان می‌پردازد. در این قسمت نگاهی به فیلم مکبث اثر جاستین کورزل محصول سال ۲۰۱۵ که از نمایشنامه مشهور ویلیام شکسپیر اقتباس شده، نموده است و ضمن بررسی فیلم نگاهی گذرا به نمایشنامه نیز داشته است

 • 28:32

  مصطفی یوسف‌زاده منتقد سینما در برنامه «آناتومی فیلم» به نقد و بررسی آثار مختلف سینمای ایران و جهان می‌پردازد. در این قسمت نگاهی به فیلم مرگ و دوشیزه اثر رومن پولانسکی محصول سال ١٩٩۴ که از نمایشنامهای با همین نام به قلم آریل دورفمان اقتباس شده، نموده است و ضمن بررسی فیلم نگاهی گذرا به نمایشنامه نیز داشته است

 • 23:20

  مصطفی یوسف‌زاده منتقد سینما در برنامه «آناتومی فیلم» به نقد و بررسی آثار مختلف سینمای ایران و جهان می‌پردازد. در این قسمت نگاهی به فیلم دکتر ژیواگو اثر دیوید لین محصول سال ١٩۶۵ که از رمانی با همین نام به قلم بوریس پاسترناک اقتباس شده، نموده است و ضمن بررسی فیلم نگاهی گذرا به رمان نیز داشته است.

 • 27:18

  مصطفی یوسف‌زاده منتقد سینما در برنامه «آناتومی فیلم» به نقد و بررسی آثار مختلف سینمای ایران و جهان می‌پردازد. در این قسمت نگاهی به فیلم «بیگانگان در قطار» اثر آلفرد هیچکاک محصول سال ١٩۵١ نموده است.

 • 20:00

  توضیحات: مصطفی یوسف‌زاده منتقد سینما در برنامه «آناتومی فیلم» به نقد و بررسی آثار مختلف سینمای ایران و جهان می‌پردازد. در این قسمت نگاهی به مستند «زنانی با گوشواره‌های باروتی» اثر رضا فرهمند محصول سال ١٣٩۶ نموده است.

 • 38:20

  مصطفی یوسف‌زاده منتقد سینما در برنامه «آناتومی فیلم» به نقد و بررسی آثار مختلف سینمای ایران و جهان می‌پردازد. در این قسمت نگاهی به فیلم «دیدن این فیلم جرم است» اثر رضا زهتابچیان محصول سال ١٣٩٧ که از آثار بحث‌برانگیز و جنجالی سی و هفتمین دوره جشنواره فجر بود و چند وقتیست اکران شده نموده است.

 • 11:14

  مصطفی یوسف‌زاده منتقد سینما در برنامه «آناتومی فیلم» به نقد و بررسی آثار مختلف سینمای ایران و جهان می‌پردازد. در این قسمت نگاهی به مستند «بهارستان خانه ملت» اثر بابک بهداد محصول سال ١٣٩٧ نموده است.

 • 12:14

  مصطفی یوسف‌زاده منتقد سینما در برنامه «آناتومی فیلم» به نقد و بررسی آثار مختلف سینمای ایران و جهان می‌پردازد. در این قسمت نگاهی به آخرین اثر یلدا جبلی به نام «جمشیدیه» محصول سال ١٣٩٧ نموده است.

 • 12:36

  مصطفی یوسف‌زاده منتقد سینما در برنامه «آناتومی فیلم» به نقد و بررسی آثار مختلف سینمای ایران و جهان می‌پردازد. در این قسمت نگاهی به آخرین اثر نیما اقلیما به نام «امیر» محصول سال ١٣٩۶ نموده است.

 • 15:19

  مصطفی یوسف‌زاده منتقد سینما در برنامه «آناتومی فیلم» به نقد و بررسی آثار مختلف سینمای ایران و جهان می‌پردازد. در این قسمت نگاهی به آخرین اثر سروش صحت به نام «جهان با من برقص» محصول سال ١٣٩٩ نموده است.

 • 18:15

  مصطفی یوسف‌زاده منتقد سینما در برنامه «آناتومی فیلم» به نقد و بررسی آثار مختلف سینمای ایران و جهان می‌پردازد. در این قسمت نگاهی به آخرین اثر مهرداد خوشبخت به نام «آبادان یازده ۶٠» محصول سال ١٣٩٨ نموده است.